BUSINESS A.I.

Eenzijdige Data Overdracht

De Uitdaging

Lightdrop is een hight-tech startup die het mogelijk maakt om data te versturen zónder tussenkomst van het internet of een analoge kabel.

Dit wordt namelijk gedaan via zogenaamde HDQR-codes. Deze kunnen geïnstalleerd worden op bestaande hardware of mobiele devices. Dit maakt het mogelijk bestanden te delen zonder op hetzelfde informatiesysteem te zitten. 

De uitdaging in dit project is om een algoritme te ontwikkelen voor het herkennen van het device, en daarna het herkennen van de markers en centers van de vakken uit de HDQR-codes op een zo hoog mogelijke frequentie.

Oplossing

Samen met Lightdrop hebben we een oplossing bedacht door gebruik te maken van generieke deep-learning modellen, in combinatie met conventionele computer vision algoritmes.

Zodra het deep-learning model de zender herkent, gaan algoritmes op zoek naar zelf gecreëerde markers. Deze zijn verdeeld over de HDQR-codes, zodat middels interpolatie de centers kunnen worden geschat.

Als laatste moeten de centers worden geclassificeerd naar het desbetreffende kleuren palette, zodat de data weer gedecodeerd kan worden. 

Bekijk ook onze andere projecten!